Vorming

Als pionier in Vlaanderen heeft ato sinds 1989 heel wat expertise ontwikkeld op vlak van toegankelijkheid in verschillende domeinen zoals openbare gebouwen, publieke infrastructuur, openbaar domein, aanpasbaar bouwen en woningaanpassing, toeristische infrastructuur, voorzieningen voor vrije tijd en mobiliteit. En dit zowel op lokaal, provinciaal als Vlaams niveau.

Om dit gedachtengoed te verspreiden, blijft het nodig om regelmatig voordrachten en uiteenzettingen te geven. Bovendien is er nog steeds een groot gebrek aan know how bij de meeste overheidsdiensten, die ons dan ook zelf vragen om onze expertise uit te dragen.

De vzw ato organiseert opleidingen en vormingssessies voor o.a. beleidsmensen, gemeentelijke en provinciale overheidsdiensten, architecten en ontwerpers... Ook voordrachten op maat van uw vereniging en beroepscategorie behoren tot de mogelijkheden.

Enkele belangrijke vormingen die recent door ato werden gegeven:

 • Stad Gent - stadspersoneel: Toegankelijkheid van openbaar gebouw, openbaar domein en openbaar groen
 • OBAC (Oost-Vlaamse Bestuursacademie) - gemeenteambtenaren: Toegankelijkheid van openbaar gebouw en openbaar domein
 • Ergotherapeutenverbond: Toegankelijkheid van openbare gebouwen + toelichting Vlaamse verordening
 • KVG: Meegroeiwonen + wonen voor ouderen
 • Stedenbouwkundige ambtenaren: Toelichting Vlaamse verordening
 • Architectenbureaus: Toelichting Vlaamse verordening
 • VFG: Toelichting Vlaamse verordening
 • RESOC: Meegroeiwonen
 • Studiedag Gent voor toegankelijkheidsambtenaren: Wijzigingen aan de verordening
 • Toerisme Oost-Vlaanderen: Toegankelijke wandelpaden en toeristische infrastructuren
 • Vorming onthaalbedienden: Omgaan met mensen met een beperking