Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid

logo-Enter

Enter is het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid. Deze vzw speelt een belangrijke rol in de totstandkoming van de samenwerking tussen de verschillende actoren in het toegankelijkheidsmiddenveld. Enter heeft 3 grote opdrachten: het technisch en inhoudelijk bijstaan van de cel Gelijke Kansen in Vlaanderen; het coördineren en ondersteunen van de adviesbureaus toegankelijkheid; het informeren en sensibiliseren rond integrale toegankelijkheid en Universal Design.

vzw Enter
Belgiëplein 1
3510 Hasselt
Tel: 011 87 41 38
Fax: 011 87 41 39
E-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Website: www.entervzw.be

Structuur voor een betere samenwerking

In Vlaanderen onstonden de laatste jaren verschillende initiatieven rond toegankelijkheid, zowel op Vlaams als op provinciaal niveau. Om ze beter op elkaar af te stemmen, werd in 2006 een structuur opgezet om een betere samenwerking te waarborgen tussen gebruikers, professionele experts en beleidsmakers. Het toegankelijkheidsmiddenveld heeft daarmee aan overzichtelijkheid gewonnen.

Schema: Het toegankelijkheidsmiddenveld in Vlaanderen
Schema: het toegankelijkheidsmiddenveld in Vlaanderen

Samenwerking tussen de verschillende actoren

De coördinatie van het toegankelijkheidsoverleg behoort tot de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Gelijke Kansen en wordt uitgevoerd binnen de administratieve cel Gelijke Kansen in Vlaanderen. De coördinatie op provinciaal vlak is in handen van de Provinciale Steunpunten Toegankelijkheid.

Enter is het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid. Ze speelt een rol in de totstandkoming van de samenwerking tussen de verschillende actoren in het toegankelijkheidsmiddenveld en speelt een coördinerende rol ten aanzien van de provinciale adviesbureaus toegankelijkheid.

De provinciale adviesbureaus

De provinciale adviesbureaus op hun beurt nemen een sleutelpositie in bij de praktische toepassing van het toegankelijkheidsbeleid door het verlenen van adviezen, het uitvoeren van toegankelijkheids- en aanverwante onderzoeken, het ontwikkelen van didactisch materiaal, informatieverstrekking, het geven van vorming, ondersteuning van adviesraden, enzovoort. De diverse adviesbureaus hebben gelijkaardige opdrachten maar hun werking is onderling verschillend. Gelijke Kansen in Vlaanderen gaf aan Enter de opdracht om op termijn tot meer uniformiteit en afstemming te komen.

De gebruikersorganisaties

Ook gebruikers spelen een belangrijke rol in het toegankelijkheidsmiddenveld. Op Vlaams niveau brengt het Toegankelijkheidsoverleg Vlaanderen (TOV) de gebruikersverenigingen samen die werken rond toegankelijkheid, mobiliteit en handicap. Ze zijn door het ministerie van Gelijke Kansen erkend als gesprekspartner voor de gebruikers.

Daarnaast heeft elke provincie een Provinciaal Toegankelijkheidsplatform. Deze platformen coördineren de toegankelijkheidswerking van verschillende lokale gebruikersorganisaties en acties rond toegankelijkheid.