Richtlijnen voor toegankelijkheid

Handboek "Toegankelijkheid publieke gebouwen"

"Hoe kan een gebouw of een publieke ruimte zowel toegankelijk, functioneel, mooi en makkelijk zijn voor een zo groot mogelijke diversiteit van gebruikers?"

Het antwoord op deze vraag vindt u in het "Handboek toegankelijkheid publieke gebouwen". Het is vooral de bedoeling om aansluitend bij de theorie van de nieuwe Vlaamse regelgeving ook een aantal instrumenten aan te reiken voor toepassing in de praktijk. U kan het handboek hier online raadplegen: www.toegankelijkgebouw.be

Op 1 maart 2010 wordt de nieuwe regelgeving die de toegankelijkheid van publieke gebouwen in Vlaanderen vastlegt van kracht. Voortaan wordt bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ook aandacht gevraagd voor toegankelijkheid. ‘Toegankelijkheid’ in – publiek toegankelijke – accommodaties betekent zoveel als een goede bereikbaarheid, betreedbaarheid en bruikbaarheid van die gebouwen en hun omgeving. Dit opdat iedereen deze op een onafhankelijke en gelijkwaardige manier kan gebruiken. Omgaan met toegankelijkheid in gebouwen betekent vanaf de start aandacht besteden aan het bereiken van bepaalde kwaliteitscriteria. Het betreft de toepassing van een ontwerpfilosofie met oog voor ergonomie en gebruikscomfort.

 

Vademecum "Toegankelijk publiek domein"

Behalve publieke gebouwen is het essentieel dat ook het openbaar domein (vooral met het oog op de bereikbaarheid van die publieke gebouwen) integraal toegankelijk is. Daarom is het vademecum "Toegankelijk publiek domein" opgesteld. Onder een integraal toegankelijk publiek domein verstaan we een publiek domein dat iedereen moet kunnen bereiken, betreden, gebruiken en begrijpen op een gelijkwaardige en zelfstandige manier. U kan  het vademecum hier downloaden:
http://www.wegenenverkeer.be/documenten/technische-documenten/item/vademecum-toegankelijkheid-van-het-publiek-domein.html

 

Wenkenbladen Toegankelijkheid

Om uw infrastructuur beter toegankelijk te maken, kan u de richtlijnen hanteren die terug te vinden zijn in de serie toegankelijkheidsbrochures (zie publicatielijst) die worden uitgegeven door Gelijke Kansen in Vlaanderen en opgesteld door de vzw Toegankelijkheidsbureau. Bij nieuwbouw of verbouwingen is het aangewezen om professioneel advies in te winnen bij een van de technische adviesbureaus waarmee Gelijke Kansen samenwerkt, zoals ato vzw.