Provinciale Adviesbureaus Toegankelijkheid

In elke provincie is een adviesbureau actief. Deze adviesbureaus hebben gelijkaardige opdrachten maar hun werking is onderling verschillend.

Adviesbureaus nemen een sleutelpositie in bij praktische toepassing van het toegankelijkheidsbeleid. Ze leveren in concrete dossiers bouwtechnische en architecturale adviezen aan de verschillende overheden en aan de privé-sector. Zij voeren bijvoorbeeld ook toegankelijkheidsonderzoeken uit.
Naast deze meer technische aspecten staan multidisciplinaire teams van onder andere architecten en adviseurs in voor de ontwikkeling van didactisch materiaal, informatieverstrekking, het ontwikkelen en geven van vorming, het opzetten van innoverend onderzoek, ondersteuning van adviesraden, enzovoort.
De aangeboden dienstverlening en de aanwezige expertise zijn niet in elk adviesbureau van exact dezelfde aard. De verschillende provinciale bureaus hebben immers, afhankelijk van hun oorspronkelijke organisatiestructuur, een verschillende evolutie doorgemaakt. Het ene bureau zal bovendien op bepaalde gebieden meer ervaring en deskundigheid hebben opgedaan dan het andere.
Sinds de oprichting van Enter vzw wordt er onderling meer en meer informatie uitgewisseld. Gelijke Kansen in Vlaanderen gaf aan Enter de opdracht om op termijn tot meer uniformiteit en afstemming te komen.

Vanaf 1 mei 2015 vormen de vzw's ato, Enter, Intro, Toegankelijkheidsbureau en Westkans één organisatie. Door onze krachten te bundelen krijgen we meer slagkracht om Vlaanderen toegankelijker te maken.