Toegankelijkheid eerstelijns gezondheidsdiensten

Beschrijving

folder toegankelijkheid gezondheidszorg

ato heeft eind jaren '90 als adviesbureau het plan opgevat om onder het promotorschap van IPW vzw en met steun van de Vlaamse Gemeenschap, Gelijke kansen in Vlaanderen, een brochure op te stellen en uit te geven met richtlijnen voor de eerstelijns zorgverlener om de fysieke toegankelijkheid van zijn kabinet, praktijk, winkel… te verbeteren. Er werd gefocust op o.a. huisartsen, kinesisten, tandartsen, apothekers, oogartsen…

Wij wilden deze brochure echter niet vanuit ijdele theorie samenstellen. Het leek ons nuttiger een handige en vooral zeer concrete praktijkgerichte brochure te ontwikkelen. Dit kon natuurlijk niet zonder de bereidwillige medewerking van de mensen uit het werkveld zelf. Het initiatief werd bekend gemaakt en er werd de nodige medewerking en informatie gevraagd aan beroepsorganisaties.

ato heeft een enquête opgesteld met daarbij een uitgebreide checklist inzake de toegankelijkheidsknelpunten bij eerstelijns gezondheidsdiensten. Dit alles werd verspreid via allerhande verenigingen, verbonden, genootschappen, syndicaten etc. uit de sector. De enquête werd uiteindelijk verzonden naar en via 26 verschillende diensten en organisaties.

Gehandicaptenorganisaties werden bevraagd over de noden van de gebruikers en de reeds bestaande oplossingen (bv doventolk).

Alle onderzoeksresultaten werden zorgvuldig geïnventariseerd en gesynthetiseerd. De conclusies werden vastgelegd in onze brochure “Lage drempels, betere dienstverlening. Wenkenblad ten behoeve van zorgverstrekkers”.

Uiteraard werd het wenkenblad afgewerkt met mooie illustraties en kreeg het een aantrekkelijke lay-out.  Het werd onder meer verdeeld via platformen en centra voor thuiszorg.

Projectopdrachtgever:
IPW vzw

Subsidierende instantie:
Vlaamse Gemeenschap

Begindatum :
01 Februari 1999

Einddatum:
29 Oktober 1999