Onderzoek en proefproject geleidelijnen

Beschrijving

Het adviesbureau toegankelijke omgeving heeft onder het promotorschap van IPW vzw en met steun van de Vlaamse Gemeenschap, Gelijke kansen in Vlaanderen, in 1999 de waarneembaarheid van een grote variatie aan ribbel- en noppentegels onderzocht op Europese schaal en uitgetest in een proefproject.

Vaststellingen

We zijn toen tot de vaststelling gekomen dat er eind jaren '90 een wildgroei was van verschillende soorten geleidelijnen en waarschuwingsstroken. Enerzijds doordat de bestaande materialen niet voldeden op het vlak van duurzaamheid. Anderzijds was er een behoefte aan materialen die binnen de architectuur passen. In sommige landen werden maar liefst veertig verschillende tegels gebruikt als geleidelijn of waarschuwingstegel. Hierbij zaten zowel materialen die compleet inefficiënt zijn als producten die degelijk functioneren.

Onderzoek

Vanuit deze wetenschap heeft ato een grootschalig onderzoek gestart naar de bestaande materialen en de richtlijnen die gebruikt werden in Europa. Het opzet van dit onderzoek was te komen tot een algemene richtlijn die technische gegevens beschrijft waaraan een geleidesysteem moet voldoen, zodat men kan komen tot standaard principes van aanleg. Dit verhoogt de herkenbaarheid voor de persoon met een visuele handicap.

Proefproject

Uitgaande van de bestaande verscheidenheid in gebruikte materialen en de richtlijn inzake het gebruik van noppentegels als markeringsmateriaal heeft ato een onderzoek uitgevoerd naar de waarneembaarheid van enkele ribbel- en noppentegels. Met een gebruikersgroep van blinden en slechtzienden zijn een aantal materialen beoordeeld gebruikmakend van een aantal criteria. Rondom de Grote Markt te Sint-Niklaas werden 6 verschillende materialen aan oversteekplaatsen in de gewone bestrating geïntegreerd. Deze werden uitgeprobeerd door gebruikers, blinden en slechtzienden, uit verschillende leeftijdscategorieën en met een zeer uiteenlopende graad van mobiliteit. De resultaten werden bekomen door een enquête af te nemen op iedere locatie. Nadat één persoon het volledige parcours had afgelegd, werd hem/haar gevraagd welk materiaal voor hem/haar het best voldeed, welk materiaal op de tweede plaats kwam, enzovoort. De resultaten werden in cijfers uitgedrukt en verwerkt. De gerangschikte scores geven een beeld van de bruikbaarheid van ieder materiaal.

Conclusies

Het resultaat van ons onderzoek was een concept voor een waarschuwingstegel. Wij hebben aan de hand van de testgegevens specificaties voor een ideale vorm van de nop en van het noppenpatroon samengesteld.

Projectopdrachtgever:
IPW vzw

Subsidierende instantie:
Vlaamse Gemeenschap en Provincie Oost-Vlaanderen

Projectpartner:
Stad St-Niklaas en Blindenzorg Licht en Liefde

Begindatum :
15 Januari 1999

Einddatum:
15 November 2000