Prijs toegankelijke handelszaak St-Niklaas 2008

Beschrijving

wedstrijd handelszaak Sint-Niklaas

De stedelijke adviesraad voor personen met een handicap én het stadsbestuur van Sint-Niklaas hebben samen met ato vzw voor de eerste keer een wedstrijd georganiseerd waarbij handelszaken worden beoordeeld op hun toegankelijkheid voor personen met een handicap. Zij hechten daar immers veel belang aan. Er werd een prijs voorzien voor de ‘meest toegankelijke handelszaak’ van het stadscentrum én een prijs voor ‘de meest toegankelijke handelszaak’ in de deelgemeenten.

Het begrip toegankelijkheid van een handelszaak omvat veel meer dan dat de toegang met de rolstoel tot een handelszaak mogelijk is. Integrale toegankelijkheid betekent immers dat de voorziening betreedbaar, betaalbaar en bruikbaar is voor iedereen. Dit houdt in dat naast de infrastructuur ook de communicatie, de zichtbaarheid van artikelen, de begrijpelijkheid van de informatie en zo meer in acht worden genomen.

Elke burger kon een handelszaak die een bijzondere inspanningen levert om toegankelijk te zijn nomineren. De 16 genomineerde handelszaken werden stuk voor stuk bezocht door een jury afgevaardigden van de adviesraad voor personen met een handicap en het adviesbureau toegankelijke omgeving (ato vzw).

De uiteindelijke winnaar voor het centrum is haarkliniek Jeangout. Ondanks de beperkte ruimte worden erg veel middelen ingezet om toegankelijk te zijn: onder andere een automatische en verbrede deur, een verlaagde toonbank, rustmogelijkheid voor klanten die zich niet lekker voelen, een aangepast toilet…

Voor de deelgemeenten ging de prijs naar Meubelen Jonckheere. Deze grote meubelzaak is erg toegankelijk voor personen met een handicap. Zo is er onder andere een volledig aangepaste lift - ook voor doven en blinden - en zijn zeer brede wandelgangen voorzien.

Een eervolle vermelding werd voorzien voor de volgende twee winkels:
Scapa, Stationstraat 77 en Textiel De Wael, Hofstraat 37.
Beide zaken leverden reeds heel wat inspanningen inzake toegankelijkheid.

Projectopdrachtgever:
Stad Sint-Niklaas

Subsidierende instantie:
Stad Sint-Niklaas

Projectpartner:
Stedelijke adviesraad voor personen met een handicap

Begindatum :
03 April 2008

Einddatum:
31 December 2008