Gewestelijk Vademecum Infrastructuur

Beschrijving

Het ontwerpen van een Gewestelijk Vademecum Infrastructuur
samen met de andere actoren in het Vlaamse toegankelijkheidslandschap.

vademecum openbaar domein

Onder een integraal toegankelijk publiek domein verstaan we een publiek domein dat iedereen moet kunnen bereiken, betreden, gebruiken en begrijpen op een gelijkwaardige en zelfstandige manier. Het is belangrijk om daaromtrent uniforme richtlijnen vast te leggen voor de toekomst.

Door Enter vzw is nu onder de supervisie van het Agentschap Wegen en Verkeer het Vademecum ‘Toegankelijk publiek domein' opgesteld. Dit vademecum is een revisie van de brochure "Naar een Integraal Toegankelijk Openbaar Domein" die in 1999 door vzw Langzaam Verkeer werd samengesteld en die onderdeel uitmaakte van het vademecum 'Verkeersvoorzieningen in de bebouwde kom'.
De opmaak van het vademecum werd begeleid door een stuurgroep, samengesteld uit deskundigen op het gebied van verkeer van het AWV en experts op het gebied van toegankelijkheid van vzw Enter. Bij de vernoemde stuurgroep werden ook verschillende gebruikersorganisaties betrokken. Deze gebruikersorganisaties werden gegroepeerd in 3 focusgroepen: ouderen, personen met een handicap en de zwakke weggebruikers. Naast de stuurgroep zijn ook de provinciale adviesbureau's voor toegankelijkheid, De Lijn, de BCBS (Belgische Confederatie van Blinden en Slechtzienden) en het BIVV apart gecontacteerd. Het resultaat van deze feedbackronde was een uitgebreid pakket noden en grieven van de gebruikers over het publiek domein. Een laatste beoordeling en goedkeuring van de teksten door hogergenoemde stuurgroep leverde het uiteindelijke vademecum op.

Het vademecum kan u downloaden op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer

Projectopdrachtgever:
Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer

Subsidierende instantie:
Vlaamse Gemeenschap

Projectpartner:
Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer, Enter vzw, Westlkans vzw, Toegankelijkheidsbureau vzw, CTPAntwerpen, BCBS, De Lijn, BIVV

Begindatum :
16 Januari 2008

Einddatum:
02 Maart 2009