Stedenbouwkundige Verordening toegankelijkheid

Beschrijving

brochure toegankelijk gebouw

ato vzw, het adviesbureau toegankelijke omgeving, timmert al sinds de jaren '90 aan de weg naar een nieuwe Gewestelijke (Vlaamse) Stedenbouwkundige Verordening inzake toegankelijkheid. Zie daarvoor ook ons project "Wetgeving Toegankelijkheid in Vlaanderen" (2001). De nieuwe verordening wil de oude federale wetgeving over de toegankelijkheid van publieke gebouwen (de wet van '75), die in de praktijk vaak dode letter bleef, vervangen. Het is belangrijk om uniforme en afdwingbare normen vast te leggen voor de toekomst.

In 2008 heeft ato vzw daarom samen met enkele andere belangrijke actoren in het Vlaamse toegankelijkheidslandschap, namelijk onze collega's van Westkans vzw, Toegankelijkheidsbureau vzw, CTPAntwerpen, Enter vzw en met de Vlaamse Departementen Gelijke Kansen en Ruimtelijke Ordening keihard gewerkt aan de invulling van het inhoudelijk kader en de bijhorende instrumenten voor de nieuwe geactualiseerde en gedetailleerde regelgeving en de implementatie daarvan in de bestaande beleidsstructuren.

Na advies van de Raad van State en de Vlacoro werd de nieuwe Verordening Toegankelijkheid, op initiatief van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen en Vlaams minister van Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt, op 5 juni 2009 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Op 2 september 2009 werd de verordening gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze nieuwe regelgeving treedt in voegen vanaf 1 maart 2010.

Met de nieuwe verordening zullen de toegankelijkheidsregels nu verplichtend opgenomen worden in de procedure tot het bekomen van een bouwvergunning.

Hier kan je de tekst van de verordening downloaden.

Hier vind je een artikelsgewijze toelichting vanwege de Vlaamse Regering.

Projectopdrachtgever:
Gelijke Kansen in Vlaanderen

Subsidierende instantie:
Vlaamse Gemeenschap

Projectpartner:
Westkans vzw, CTPAntwerpen, Toegankelijkheidsbureau vzw, Enter vzw en de Vlaamse Departementen Gelijke Kansen en Ruimtelijke Ordening

Begindatum :
06 December 2007

Einddatum:
05 Juni 2009