Wonen Zonder Zorgen

Beschrijving

project Wonen Zonder Zorgen

Inleiding

Het Project "Wonen Zonder Zorgen" werd aangevraagd door ato vzw in het kader van een projectsubsidie "wonen – welzijn", die de provincie Oost-Vlaanderen uitschreef.
Met dit project wilden we in de eerste plaats een dienstverlening ontwikkelen voor de doelgroep ouderen en personen met een fysische handicap, die hen de kansen biedt zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen woning te verblijven.
Dit project kadert in een maatschappelijke context van toenemende ouderdom en vergrijzing, waardoor de vraag naar permanente woonvormen voortdurend stijgt. De dienstverlening die we met “Wonen Zonder Zorgen” willen uitbouwen, kan voor velen een ommekeer betekenen in de neerwaartse spiraal van afhankelijkheid en zorg. Voor de meeste mensen blijft langer thuis wonen immers een belangrijke basis voor psychisch welbevinden en persoonlijke vrijheid.
Dit project liep in samenwerking met buurtbedrijf Drietakt vzw uit Sint-Niklaas en met financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Opzet van het project

Het project “Wonen Zonder Zorgen” werd opgezet als testfase voor de verdere ontwikkeling en de uitbouw van een nieuwe dienstverlening. 
Deze dienstverlening maakt dat de ingeschreven persoon een duidelijk overzicht krijgt van wat de knelpunten zijn in zijn of haar woning en wat er zou moeten gebeuren om deze knelpunten weg te werken. Zo wordt de stap kleiner om over te gaan tot effectieve aanpassingen, waardoor de zelfstandigheid in huis groter wordt.
Het afgeleverde screeningsrapport bevat een bundeling van relevante informatiegegevens die gericht aan de persoon worden aangeboden. Het vormt een handig instrument waarmee direct kan worden overgegaan tot uitvoering.
Binnen het project kregen de deelnemers ook een bepaald aantal gratis werkuren om enkele aanpassingen te laten uitvoeren. Hiervoor werkte ATO samen met buurtbedrijf Drietakt uit Sint-Niklaas. De samenwerkingsmodaliteiten met een uitvoerende partner kregen op deze manier vorm en konden hierdoor later ook worden geëvalueerd.
Door enkele aanpassingen concreet te laten uitvoeren, werd het project uiteraard ook aantrekkelijker gemaakt voor de doelgroep.

Doelstellingen

Met het project willen we vooral de doelgroep bewust maken dat men door kleine en eenvoudige ingrepen aan de woning dikwijls langer zelfstandig in de woning kan verblijven. Andere projectdoelstellingen zijn:
- uitwerken van een dienstverleningsaanbod
- uitwerken van een samenwerkingsmodaliteit met een buurtbedrijf
- sensibiliseren van de doelgroep om van de dienstverlening gebruik te maken
- testfase opzetten met 40 cases om opzet te evalueren en bij te sturen
- dienstverlening evalueren en bijsturen met onderzoek naar mogelijkheid tot permanente werking ervan.

Cijfers

Het project liep van januari 2008 tot oktober 2008.
We moeten vaststellen dat we, ondanks tal van pogingen tot bekendmaking van ons project, slechts 7 inschrijvingen hadden:
- 3 dossiers uit Stekene
- 4 dossiers uit Waasmunster

Eindrapport

Als we de getrokken conclusies uit het voorbije project even naast elkaar leggen kunnen we stellen dat de dienstverlening zeker een meerwaarde kan opleveren voor de doelgroep. We hebben namelijk kunnen besluiten dat de dienstverlening op zich, mits enige bijsturingen, als positief werd ervaren. De grootste moeilijkheid was de  doelgroep optimaal bereiken. Een nieuwe en uitvoerige sensibilisatiecampagne is dan ook een eerste vereiste om hierin progressie te bekomen.

Uit de conclusies blijkt dat de samenwerking met een sociaal buurtbedrijf enerzijds zeker zijn nut heeft binnen het kader van sociale diensteneconomie maar anderzijds zijn doel mist in het bredere luik van woningaanpassing, wat zich niet enkel toespitst op sociale doeleinden. Een permanente samenwerking met één bedrijf dat de werken uitvoert, zal altijd belemmeringen teweegbrengen aangezien niet elke aannemer altijd ervaring heeft met alle werken.
Een betere oplossing zou dan zijn dat we werken met een soort van uitvoeringsbon ter waarde van een overeen te komen bedrag. Deze kan aan de cliënt worden meegegeven met het screeningsrapport. De dienstverlening van ato vzw stopt dan effectief met het geleverde advies en de cliënt is zeker van tussenkomst in uitvoering door een uitvoerder naar keuze. Eventueel kunnen voorstellen voor uitvoerende bedrijven en aannemers in het screeningsrapport ter informatie worden meegegeven.  De cliënt zelf kan dan nog steeds kiezen of de uitvoering al dan niet door een sociaal buurtbedrijf als Drietakt wordt gedaan of niet.

Deze eindconclusie toont aan dat, indien voorgaande bijsturingen grondig worden doorgevoerd, een blijvende werking van deze nieuwe dienstverlening zeker mogelijk is. Uiteraard is een blijvende financiële ondersteuning door overheden hiervoor ook een blijvende vraag. We zijn dan ook van mening dat de dienstverlening die we tijdens dit project ontwikkeld en geëvalueerd hebben, een primaire oplossing biedt in een maatschappij waar wachtlijsten voor permanente woonvoorzieningen blijven groeien en individuele woningaanpassing nog steeds een zeer dure aangelegenheid is.

Projectopdrachtgever:
ato vzw

Subsidierende instantie:
Provincie Oost-Vlaanderen

Projectpartner:
Buurtbedrijf Drietakt vzw

Begindatum :
01 Januari 2008

Einddatum:
01 Oktober 2008