Sint-Niklaas, een stad voor ieder van ons

Beschrijving

Ato vzw voert momenteel (zomer 2012) met medewerking van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) en de stad Sint-Niklaas een grootschalig onderzoek naar de leefbaarheid van de stad voor senioren en voor mensen met een handicap. Dit onderzoek is gebaseerd op een studie van de WHO (wereldgezondheidsorganisatie) en is reeds toegepast in 33 steden over de hele wereld. Nu is Sint-Niklaas aan de beurt als eerste stad in België.
Door deze uitgebreide bevraging van ouderen en personen met een handicap wil de stad een goed beeld krijgen van hoe zij de stad ervaren en beoordelen.
De resultaten van dit onderzoek kunnen dienen als basis voor het uitwerken van een nieuw beleidsplan voor het nieuwe bestuur. Opmerkelijke knelpunten zullen onmiddellijk met de verantwoordelijke diensten besproken worden.
Om een zo correct mogelijke weergave van de realiteit te bekomen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deze enquête invullen. Daarom willen we een warme oproep doen aan alle ouderen en personen met een handicap om deel te nemen aan dit onderzoek.
Als bijlage vindt u onze vragenlijst in PDF-versie. Opgelet: deze enquête is inmiddels afgerond.

Projectopdrachtgever:
VAPH

Subsidierende instantie:
VAPH

Projectpartner:
Stad Sint-Niklaas

Begindatum :
01 Januari 2012

Einddatum:
31 December 2012