Toegankelijke speelpleinen in Vlaanderen

Beschrijving

toegankelijk speeltoestel     toegankelijk speeltoestel

Projectaanvraag

Hoe is het met de veiligheid en toegankelijkheid van de Vlaamse openbare speeltuinen gesteld? Met deze vraag stapte ato als toegankelijkheidsproject van IPW vzw eind 2001 naar de minister van Gelijke Kansen. Deze projectaanvraag paste immers uitstekend in de sfeer van de veranderingen die op til waren betreffende de veiligheid van speeltuinen (Minister Magda Aelvoet). De bevoegde minister wenste immers een grondig onderzoek te voeren naar de veiligheid van de bestaande speeltuinen

Doelstelling

De projectaanvraag werd goedgekeurd en kreeg als uiteindelijke doel mee: het uitgeven van een ‘handboek’ waarin de richtlijnen, normen en wetten voor een kindvriendelijke, veilige en toegankelijke speeltuin zijn opgenomen.

Methodiek:

  1. veldonderzoek: het doorlichten van de bestaande openbare speelpleinen aan de hand van een door ato opgestelde checklist
  2. inventarisatie van goede binnen- en buitenlandse praktijkvoorbeelden
  3. inventarisatie van goede binnen- en buitenlandse voorbeelden van speeltoestellen bij de fabrikanten
  4. inventarisatie en synthese van bestaande binnen- en buitenlandse richtlijnen

Van de aanvankelijk bedoeling om de bestaande speelpleinen in Vlaanderen door te lichten, werd al gauw teruggekomen omdat dit ons niet direct iets ging opleveren met het oog op het opstellen van richtlijnen. Het was immers al na een paar screenings duidelijk wat de steeds terugkerende knelpunten waren. Vandaar dat van bij het begin onze aanpak is bijgestuurd en dat wij ons geconcentreerd hebben op de goede voorbeelden, om daarvan te leren.

Kijkboek

Wij hebben dus niet echt de vele ontoegankelijke speelpleinen in Vlaanderen in kaart gebracht. We hebben wel de uitzonderlijke goede voorbeelden aangehaald. Dat we daarvoor voornamelijk in het buitenland moesten gaan (vooral in de V.S., Engeland en ook Nederland waren mooie voorbeelden te vinden), geeft juist aan dat er op dat vlak in Vlaanderen nog veel diende te gebeuren. We hebben het eerder positief (en zelfs een beetje speels) opgevat en vanuit die goede voorbeelden een ‘kijkboek’ samengesteld waaruit inspiratie kon worden opgedaan. Het ‘handboek’ uit de aanvraag is dus eerder een kijkboek geworden met heel wat mooie foto’s van goede voorbeelden en een blik op de toekomst.

Richtlijnen

Daarnaast hebben wij concrete richtlijnen opgesteld en een eigen synthese gemaakt die kan gebruikt worden bij de opmaak van een wenkenblad. Het opstellen van de eigen richtlijnen is gebeurd vanuit onze studiebezoeken en de inventarisatie van bestaande buitenlandse richtlijnen. Veeleer dan zelf terug het ‘warm water’ uit te vinden, is gekeken naar wat reeds door anderen was uitgewerkt. Spelen moest veel meer geworden dan het bestijgen van een glijbaan, een klimrek of ploeteren in de zandbak. Het moest een plaats worden waar alle zintuigen geprikkeld worden.

Wenkenblad

Een volledig vormgegeven en gestyled wenkenblad behoorde niet tot de opdracht. Het voordeel van het ons beperken tot de inhoud was dat nu de tekst kon verwerkt worden in dezelfde lay-out als de andere, door Gelijke Kansen, uitgegeven wenkenbladen. De wenken geven aan welke maatregelen genomen dienen te worden om een speelvoorziening geschikt te maken voor kinderen met een handicap. Samengevat gaat het om de toegankelijkheid van de omgeving, van de toestellen zelf, van de aangeboden informatie en het veiligheidsaspect.

Projectopdrachtgever:
Gelijke Kansen in Vlaanderen

Subsidierende instantie:
Vlaams Gewest

Begindatum :
03 December 2001

Einddatum:
30 September 2002