Voorbeeldenboek toegankelijk openbaar domein

Beschrijving

Aansluitend bij het Gewestelijk Vademecum Infrastructuur "Toegankelijk publiek domein", wordt onder impuls van het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het expertisecentrum Enter vzw werk gemaakt van een handboek waarin de betere voorbeelden van toegankelijk publiek domein in Vlaanderen worden gebundeld.

Een vijftal geslaagde voorbeelden per Vlaamse provincie van toegankelijke openbare weg, pleinen, bruggen, parken... moeten als voorbeeld en vooral als inspiratie dienen voor beleidsmensen en ontwerpers. Elk provinciaal adviesbureau voor toegankelijkheid inventariseert en screent daarom een aantal projecten die goed scoren op vlak van integrale toegankelijkheid en toetst deze aan de principes van Universal Design. Deze projectanalyses worden dan samengebracht en in onderling overleg t.o.v. elkaar afgewogen.

Het voorbeeldenboek wordt geïllustreerd met professionele foto's.

Zo heeft Enter vzw in december 2010 samen met de provinciale adviesbureaus en met de steun van de Vlaamse Overheid de website toegankelijkeomgeving.be gemaakt.

Projectopdrachtgever:
Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Subsidierende instantie:
Vlaamse Overheid

Projectpartner:
Westkans vzw, CTPAntwerpen, Toegankelijkheidsbureau vzw, Enter vzw, MOW, de Vlaamse Bouwmeester, VMSW en VLM

Begindatum :
01 Mei 2009

Einddatum:
31 December 2010