Grensoverschrijdend Winkeltoerisme Interreg III

Beschrijving

logo Euregio Scheldemond

Westkans vzw startte in 2005 met het project ‘Grensoverschrijdend Winkeltoerisme’ in het kader van het Europees programma Interreg III voor het deelgebied Euregio Scheldemond.

Euregio Scheldemond is een samenwerkingsverband van de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zeeland.

In 3 verschillende steden en gemeenten, nl. Roeselare, Maldegem en Terneuzen werd door de betrokken provinciale adviesbureaus waaronder ato vzw groot onderzoek gedaan naar de mate van toegankelijkheid van de handelszaken. Per stad werden een 125-tal handelszaken doorgelicht op de mate van toegankelijkheid voor personen met een beperking. Dit gebeurde met de ondersteuning van telkens het gemeentebestuur en het centrummanagement. Ook de mate van toegankelijkheid van winkelstraten en parkeermogelijkheden per gemeente werden in kaart gebracht.

Dit mondde enerzijds uit in een concreet resultaat voor de potentiële klant met een beperking. Die informatie is raadpleegbaar op de website zowzow.eu (Zelfstandig en Ongehinderd Winkelen in Zeeland, Oost- en West-Vlaanderen). Op die manier kan de klant nagaan welke handelszaken gezien zijn/haar noden, mogelijkheden,… toegankelijk zijn.

Anderzijds werd er in dit project ook gedacht aan de handelaar zelf. Elke handelaar ontving een individueel verslag van de doorlichting van hun handelszaak. Dit houdt in dat de handelaar zo beter op de hoogte is van de mate van toegankelijkheid van zijn/haar eigen zaak en waar zich ev. knelpunten bevinden. Daarnaast werd er per stad een infomoment voor alle handelszaken georganiseerd. Tijdens dat infomoment sensibiliseerden we de handelaars voor deze problematiek. Er werd een handboek ‘Hoe maak ik mijn handelszaak toegankelijk ?’ toegelicht met concrete en realiseerbare tips om de handelszaken nog toegankelijker te maken. Dit handboek is ook digitaal via de startpagina te downloaden.

Om handelaars ervan te overtuigen om te investeren in de toegankelijkheid van hun zaak, moeten ze eerst overtuigd worden van de voordelen hiervan. Vormen ouderen, personen met een beperking voor handelaren een interessante doelgroep? Daarom werd een onderzoek naar het economisch belang van toegankelijkheid gevoerd. Dit onderzoek werd uitbesteed aan de firma Compagnie uit Gent.

De resultaten van dit alles zijn terug te vinden op de website www.zowzow.eu. Deze werd opgestart in oktober 2007.

Projectopdrachtgever:
Euregio Scheldemond

Subsidierende instantie:
Europese Unie, Provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zeeland, stad Roeselare, gemeenten Maldegem en Terneuzen

Projectpartner:
Westkans vzw (West-Vlaanderen) en stichting Het Klaverblad (Zeeland NL)

Begindatum :
01 Januari 2005

Einddatum:
01 Oktober 2007