Wat is integrale toegankelijkheid?

Toegankelijk = bereikbaar + betreedbaar + bruikbaar

Een integraal toegankelijke leefomgeving en dienstverlening zijn basisrechten en vormen de sleutel tot een volwaardige maatschappelijke integratie en participatie van iedereen. Integrale toegankelijkheid betekent dat gebouwen, omgeving en dienstverlening bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar moeten zijn voor iedereen. Iedereen moet deze bovendien op een onafhankelijke en gelijkwaardige manier kunnen gebruiken. Verschillende behoeften van mensen worden zo op een vanzelfsprekende wijze geïntegreerd in voorzieningen die bruikbaar zijn voor iedereen.

Toegankelijkheid is meer dan fysieke toegankelijkheid

Het begrip toegankelijklheid wordt vaak geassocieerd met uitsluitend ruimtelijke of fysieke toegankelijkheid. Daarbij wordt gedacht aan gebouwen met bijvoorbeeld hellingen, liften en aangepaste toiletten. Uiteraard zijn dit essentiële elementen. Maar toegankelijkheid omvat méér dan dat.

Toegankelijkheid gaat ook over het gebruik van een goede communicatie, duidelijke informatieverstrekking, klantvriendelijkheid, dienstverlening, logische signalisatie enzovoort. Deze aspecten kunnen worden samengevat onder de noemer ‘toegankelijkheid van informatie en communicatie'.

Toegankelijk voor iedereen

Toegankelijkheid is van belang voor iedereen. Beeld u de volgende situaties maar even in:

 • Kinderen kunnen niet aan een bel die 1m70 hoog hangt
 • Je wil een uitstapje maken maar vindt de nodige informatie niet of slechts moeizaam
 • Je hebt het moeilijk om te begrijpen wat er in een Franstalige brochure staat
 • Je vindt een groot, openbaar gebouw bijna een doolhof zonder richtingaanwijzers
 • Een oudere persoon met een rollator struikelt over de oneffenheden in het voetpad
 • Een persoon met een gebroken been kan moeilijk de trein op
 • Een vader met kinderwagen raakt knel tussen de op het voetpad geparkeerde fietsen
 • Een leverancier met een zware last moet doos per doos binnenbrengen omdat zijn wagentje de vijf treden naar de ingang niet kan nemen

Indien de noden en wensen van ouderen en personen met een handicap zouden worden geïntegreerd in alle algemene maatschappelijke voorzieningen (zoals onderwijs, tewerkstelling, vervoer, huisvesting, vrije tijdsbesteding, enz.), heeft iedereen daar voordeel bij.

Besluit

 • Toegankelijkheid is een basisvoorwaarde voor de integratie van mensen met een beperking.
 • Toegankelijkheid is een basiskwaliteit voor de leefomgeving voor iedereen.
 • Toegankelijkheid is een basisrecht dat moet verankerd worden in onze samenleving.