Over toegankelijkheid

Wat is integrale toegankelijkheid?

Toegankelijk = bereikbaar + betreedbaar + bruikbaar

Een integraal toegankelijke leefomgeving en dienstverlening zijn basisrechten en vormen de sleutel tot een volwaardige maatschappelijke integratie en participatie van iedereen. Integrale toegankelijkheid betekent dat gebouwen, omgeving en dienstverlening bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar moeten zijn voor iedereen. Iedereen moet deze bovendien op een onafhankelijke en gelijkwaardige manier kunnen gebruiken. Verschillende behoeften van mensen worden zo op een vanzelfsprekende wijze geïntegreerd in voorzieningen die bruikbaar zijn voor iedereen.

Verder lezen: Wat is integrale toegankelijkheid?

Universal Design

Universal design: ontwerpen voor iedereen. design for all


Eeuwenlang was het de standaard te ontwerpen voor de "gemiddelde" norm-mens, met andere woorden voor de gezonde, fitte gebruiker. De voorbije decennia is er een evolutie geweest naar steeds meer exclusieve voorzieningen voor mensen met specifieke noden die niet aan deze norm beantwoorden of "Design for special needs". Vandaag is er echter een nieuwe standaard: "Ontwerpen voor Iedereen" of "Universal Design".

Verder lezen: Universal Design

Waarom toegankelijkheid ook u aanbelangt...

Een eenvoudig voorbeeldje...

U doet verbouwingen aan uw horecazaak. U maakt van de gelegenheid gebruik om uw zaak beter toegankelijk te maken. Wie wordt er allemaal beter van?

Verder lezen: Waarom toegankelijkheid ook u aanbelangt...