Hoe is ato vzw ontstaan ?

1990

HELIOS: Europese uitwisseling en innoverende projecten rond integratie van personen met een handicap.Bijzondere aandacht voor toegankelijkheid.

Gedreven door de steeds toenemende vraag van mensen met een handicap om oplossingen te zoeken voor de vaak ontoegankelijke infrastructuur werd in 1990 in de schoot van de vzw IPW gestart met de werkgroep “Mobiliteit en Toegankelijkheid “.

1992

Oprichting “ Toegankelijkheidscel” bij het Stadsbestuur van Sint-Niklaas

 • toegankelijkheid op de agenda= een overlegplatform tussen het Stadsbestuur, de gebruikers en hun verenigingen
 • eerste checkings van bouwdossiers op hun toegankelijkheid= sensibilisering en vorming van stadsarchitecten en hun medewerkers
 • basis wordt gelegd voor verdere structurele samenwerking en resulteert in het afsluiten van een convenant “

1995

Vlaanderen Drempelvrij”

 • videoproductie “ Drempelvrees”
 • eerste grote sensibiliseringscampagne naar alle Vlaamse steden en gemeenten  

1998

Oprichting atoadviesbureau toegankelijke omgeving - als bureau onder de vleugels van IPW

 • oprichting van het adviesbureau door de toenemende vraag naar toegankelijkheidsadvies
 • convenanten met verschillende gemeenten

Ontwikkeling van nieuwe projecten:

 • Toegankelijk Vlaanderen
 • Toegankelijkheid van openbare gebouwen
 • Toegankelijkheid van speelpleinen
 • Geleidelijnen voor visueel gehandicapten
 • Ontwikkeling noppentegels
 • Toegankelijkheid van historische gebouwen

ato organiseert een Europees Congres over Design ForAll

2004

ato wordt een zelfstandige vzw

2015

Om tot een meer performant aanbod te komen en aldus een antwoord te kunnen bieden op de toenemende vraag naar gespecialiseerde begeleiding en advisering inzake toegankelijkheid, één van de kernambities van het gelijkekansenbeleid, heeft de Vlaamse Regering beslist om de beleidsuitvoering inzake toegankelijkheid in één organisatie te verenigen. Hiervoor is in 2015 het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) Toegankelijk Vlaanderen opgericht. Het bundelt de werking van vijf organisaties die voordien afzonderlijk bestonden, met name: vzw Enter, vzw Intro en 3 provinciale adviesbureaus ATO vzw, Westkans vzw en Toegankelijkheidsbureau vzw.