Onderzoek

Om te kunnen timmeren aan de weg naar een integraal toegankelijke leefomgeving is nog heel wat onderzoeks- en ontwikkelingswerk nodig. Daarbij streven we vooral naar een op expertise gebaseerde uniformisering van richtlijnen en normen, van technieken en materialen. Dit alles moet het lokale niveau overstijgen. De normering moet éénvormig worden in Vlaanderen en in de toekomst ook in heel Europa. Vooral binnen de context van de Vlaamse overlegorganen deelt ato vzw haar expertise met de andere actoren.