Voorstelling Vlaamse verordening en Handboek toegankelijkheid publieke gebouwen

handboek toegankelijdheid publieke gebouwen

"Hoe kan een gebouw of een publieke ruimte zowel toegankelijk, functioneel, mooi en makkelijk zijn voor een zo groot mogelijke diversiteit van gebruikers?"

Deze vraagstelling was het uitgangspunt van de Cel Gelijke Kansen in Vlaanderen voor het infomoment op 20 oktober 2009, waarop de nieuwe Vlaamse Stedenbouwkundige Verordening Toegankelijkheid uitgebreid werd voorgesteld aan beleidsmensen, overheidsdiensten, ontwerpers, verenigingen... Naast de wettelijke normering werd ook het nagelnieuwe "Handboek toegankelijkheid publieke gebouwen" voorgesteld door Enter vzw. Het is vooral de bedoeling om naast de theorie ook een aantal instrumenten aan te reiken voor de praktijk. U kan het handboek hier online raadplegen.

Op 1 maart 2010 wordt de nieuwe regelgeving die de toegankelijkheid van publieke gebouwen in Vlaanderen vastlegt van kracht. Voortaan wordt bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ook aandacht gevraagd voor toegankelijkheid. ‘Toegankelijkheid’ in – publiek toegankelijke – accommodaties betekent zoveel als een goede bereikbaarheid, betreedbaarheid en bruikbaarheid van die gebouwen en hun omgeving. Dit opdat iedereen deze op een onafhankelijke en gelijkwaardige manier kan gebruiken. Omgaan met toegankelijkheid in gebouwen betekent vanaf de start aandacht besteden aan het bereiken van bepaalde kwaliteitscriteria. Het betreft de toepassing van een ontwerpfilosofie met oog voor ergonomie en gebruikscomfort.

Ter sensibilisering en informering wordt naast het handboek ook een beknopte brochure verspreid met de integrale tekst van de verordening. Specifiek voor architecten en stedenbouwkundige ambtenaren zullen later ook meer gerichte informatiemomenten worden georganiseerd op provinciaal en regionaal niveau. Meer daarover vindt u op de website van Gelijke Kansen in Vlaanderen.

Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid, ontwerpen voor iedereen