Toegankelijk wandelpad Bourgoyen Gent officieel ingelopen en ingerold

Bij de herinrichting van het natuurreservaat Bourgoyen - Ossemeersen in Mariakerke bij Gent werd extra aandacht besteed aan de toegankelijkheid voor personen met een handicap. Zo werd het 4,4 km lange Meerskantpad integraal toegankelijk gemaakt voor onder meer rolstoelgebruikers (betere verharding, toegankelijke kijkhutten...) en voor blinden en slechtzienden (tastbare infozuiltjes, gids- en geleidelijnen...).

Op zondag 21 juni 2009 werd het vernieuwde pad officieel ingehuldigd met een feestelijke wandeling. Daarbij waren heel wat personen met een handicap aanwezig.

In het kader van deze inhuldiging heeft de blindenorganisatie VeBeS workshops georganiseerd rond fotografie voor mensen met een visuele beperking. Fotografie en blinden/slechtzienden lijkt een contradictio in terminis te zijn. Er waren voor VeBeS echter meerdere bedoelingen om de workshops ‘Blinden en slechtzienden fotograferen Bourgoyen’ te organiseren voor mensen met een visuele beperking. De zelfgemaakte foto’s van het natuurreservaat door blinden en slechtzienden worden vanaf de officiële heropening op 21/06/2009 een maand lang in het Natuur- en Milieucentrum aan de ingang van het reservaat ten toon gesteld.

_____