Vademecum toegankelijk publiek domein

Het Vademecum ‘Toegankelijk Publiek Domein’ is uit!

Onder een integraal toegankelijk publiek domein verstaan we een publiek domein dat iedereen moet kunnen bereiken, betreden, gebruiken en begrijpen op een gelijkwaardige en zelfstandige manier.

Door Enter vzw is nu onder de supervisie van het Agentschap Wegen en Verkeer het Vademecum ‘Toegankelijk publiek domein' opgesteld. Dit vademecum is een revisie van de brochure "Naar een Integraal Toegankelijk Openbaar Domein" die in 1999 door vzw Langzaam Verkeer werd samengesteld en die onderdeel uitmaakte van het vademecum 'Verkeersvoorzieningen in de bebouwde kom'.
De opmaak van het vademecum werd begeleid door een stuurgroep, samengesteld uit deskundigen op het gebied van verkeer van het AWV en experts op het gebied van toegankelijkheid van vzw Enter. Bij de vernoemde stuurgroep werden ook verschillende gebruikersorganisaties betrokken. Deze gebruikersorganisaties werden gegroepeerd in 3 focusgroepen: ouderen, personen met een handicap en de zwakke weggebruikers. Daarnaast zijn ook de Adviesbureau's Toegankelijkheid, De Lijn, de BCBS (Belgische Confederatie van Blinden en Slechtzienden) en het BIVV apart gecontacteerd. Het resultaat van deze feedbackronde was een uitgebreid pakket noden en grieven van de gebruikers over het publiek domein. Een laatste beoordeling en goedkeuring van alle teksten door de stuurgroep leverde het uiteindelijke vademecum op.

Het vademecum kan u downloaden op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer: http://wegen.vlaanderen.be/documenten/publicaties/toegankelijkdomein.php