Open brief naar alle Vlaamse politieke partijen

Vraag tot ondertekenen van de open brief "Toegankelijkheid gegarandeerd"

Nog teveel kampen we vandaag met een onaangepaste leefomgeving. Zeker voor wat betreft gebouwen en evenementen die deels of volledig met overheidsmiddelen zijn gerealiseerd, vinden we dit onaanvaardbaar.
Daarom besloten we vanuit de toegankelijkheidssector, met het oog op de aankomende verkiezingen, een brief te schrijven naar alle Vlaamse politieke partijen om onze missie en doelstellingen in de aandacht te brengen. We formuleerden hierbij ook een concrete aanbeveling:  daar waar infrastructuur gefinancierd wordt door de overheid of overheidssubsidies worden gegeven voor de bouw van infrastructuur of voor de organisatie van evenementen moeten worden gekoppeld aan een verplicht toegankelijkheidsadvies. Alleen zo kunnen we garanderen dat gebouwen en evenementen effectief bruikbaar en toegankelijk zijn voor iedereen.

Lees hier verder en onderteken.