Wijzigingsbesluit voor het BVR toegankelijkheid in het Belgisch Staatsblad

Op maandag 21 maart 2011 is het wijzigingsbesluit voor het BVR inzake de toegankelijkheid van publieke gebouwen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het besluit treedt in werking op 31 maart 2011. Zie verder regelgeving.