Website toegankelijkeomgeving.be

Toegankelijkheid vormt in steeds meer beleidsdomeinen een aandachtspunt. Ook de inrichting van het publiek domein wordt als een belangrijke sleutel gezien om te kunnen komen tot een volwaardige toegankelijke leefomgeving. Hoog tijd dus om de gebruikers en iedereen die betrokken is bij de planning en het beheer van het publiek domein te sensibiliseren om toegankelijkheid op te nemen als een belangrijke randvoorwaarde.

Enter vzw heeft nu samen met de provinciale adviesbureaus en met de steun van de Vlaamse Overheid de website toegankelijkeomgeving.be gemaakt.