Wat zijn de doelstellingen van ato ?

Toegankelijkheid wordt beschouwd als een belangrijke hefboom bij het realiseren van gelijke kansen.

De vzw ato wil daarom gelijke kansen in de samenleving bevorderen door fysische en mentale barrières inzake toegankelijkheid weg te werken. Zij ziet toegankelijkheid als een basisvereiste om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijke gebeuren. Het gelijkheidsprincipe moet zich vertalen in concrete tastbare mogelijkheden. De taak van ato vzw bestaat er dan ook in de toegankelijkheid (bereikbaarheid, betreedbaarheid en bruikbaarheid) te verbeteren van de openbare infrastructuur, publieke gebouwen, inrichtingen voor dienstverlening, tewerkstelling, vrije tijdsbesteding...

Het einddoel is de realisatie van een integraal toegankelijke samenleving waarin iedereen op een autonome manier kan participeren en functioneren, een samenleving die op die manier bijdraagt tot gelijke kansen voor iedereen.

De verschillende instrumenten die worden gehanteerd in het streven naar deze doelstellingen, zijn onder meer:

 • Sensibiliseren van lokale besturen (toegankelijkheid van openbare inrichting) en particuliere bouwheren (toegankelijkheid van horeca, handelszaken…)
 • Uitwerken van en meewerken aan globale (grootschalige) sensibiliseringscampagnes samen met het Vlaams en het Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid
 • Sensibilisering van de Vlaamse overheid inzake het includeren van het aspect toegankelijkheid in de Vlaamse wetgeving en het maken van ontwerpteksten daarvoor
 • Organiseren van studiedagen, workshops en allerhande (vaak ludieke) acties om toegankelijkheid te promoten
 • Organiseren van vormingssessies voor ontwerpers en uitvoerders
 • Ontwerpen van brochures en handleidingen met algemene richtlijnen voor toegankelijkheid
 • Opstellen van technische adviezen op maat voor openbare of publieke infrastructuur, voor woningaanpassing en voor aanpassing van de werkpost
 • Technische, logistieke, financiële en administratieve opvolging van bouwdossiers
 • Informatie verstrekken over subsidies voor toegankelijk bouwen en woningaanpassing
 • Uitvoeren van toegankelijkheidsinventarisaties
 • Participeren in onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe en betere technologieën (aangepaste toestellen, hulpmiddelen..)