Aftoetsing bouwaanvraag

Voldoet uw bouwaanvraag aan de toegankelijkheidswetgeving?

Wist u dat meergezinswoningen, handelszaken, horeca, kinderdagverblijven, kiné- en dokterspraktijken... ook onder het toepassingsgebied van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid vallen?
Is uw bouwaanvraag conform de verordening?
Speel op zeker en laat uw aanvraag door ons aftoetsen aan de verordening. U ontvangt een rapport dat u bij uw dossier kan voegen.
Voor € 105,- (klein dossier), € 175,- (middelgroot dossier) en minimum € 280,- (groot dossier) excl. BTW, toetsen we uw plannen af aan het BVR 05 juni 2009. Voor extra grote dossiers zoals grote openbare gebouwen, een grote uitbreiding of nieuwbouw van bv. een verzorgingstehuis, een site met meerdere meergezinswoningen... maken we een prijs op aanvraag.