Advies op maat

Adviesrapport

ato vzw maakt op verzoek een doorlichting van de toegankelijkheid van openbare en andere gebouwen, domeinen, wegen etc. Daarbij worden de knelpunten in kaart gebracht. Deze inventarisatie kan desgewenst resulteren in een adviesrapport op maat met de nodige technische en andere richtlijnen.

Beperkte meerkost

Als van bij de start van het ontwerp (voorontwerpfase) wordt rekening gehouden met begrippen als "integrale toegankelijkheid", dan kan deze met een absoluut minimale meerkost gerealiseerd worden. De kostprijs van het advies zelf is afhankelijk van de complexiteit van de infrastructuur. Er wordt altijd vrijblijvend een offerte gemaakt. Bij sommige overheden (lokale en andere) kan je terecht voor subsidies voor het inwinnen van een toegankelijkheidsadvies en/of het realiseren van een integraal toegankelijk gebouw/domein. Zie ook rubriek premies en subsidies.

Convenant

Oostvlaamse gemeenten en OCMW's etc kunnen voor regelmatige opvolging van hun dossiers een convenant afsluiten met ato vzw. Daarnaast is het ook mogelijk om een eenmalige overeenkomst te maken voor één specifiek dossier.
De vzw ato heeft onder meer een convenant met de Oostvlaamse steden Gent en Sint-Niklaas, met de gemeente Wetteren en met enkele OCMW's. Overeenkomsten voor specifieke dossiers zijn er met tientallen Oostvlaamse gemeenten.